Ansvariga för denna tjänst kan ej ställas till svars om information som förmedlas av oss skulle visa sig vara inkorrekt. Ansvariga kan heller inte ställas till svars angående säkerhetsnivån hos den förmedlade VPN-leverantören och hur denne sköter sina åtaganden etc. Vpntjänster.se ska enbart ses som en informationskanal.

Om någon av de VPN-tjänster som listas på https://www.vpntjänster.se inte lever upp till sina åtaganden kontaktas den aktuella leverantören i första, och enda hand för en lösning. Anonymitet kan aldrig garanteras då spår alltid lämnas när man är ute på internet. Med detta sagt kan inte ansvariga för denna tjänst bli skadeståndsskyldiga om ett skadeståndsanspråk skulle utfärdas från t.ex. filmbolag eller liknande.

Genom att besöka https://www.vpntjänster.se accepterar du per automatik dessa villkor.