På följande vis recenserar vi de tjänster som listas på webbsidan.

Samtliga VPN-tjänster har testats av oss personligen.
Nedan förklaras hur Hastighet I kort den hastighet i Mbit som du får ut av tjänsten.

Hastighet
Du har ofta en utlovad bandbredd från din internetleverantör som inte bör begränsas på grund av att du använder dig av en VPN-tjänst. En faktor som kan påverka i positiv respektive negativ riktning är det antal servers som finns tillgängliga hos en leverantör. Finns det 500 servers att välja mellan är chansen stor att hitta en snabb server utan lagg. Om leverantören erbjuder fem servers är chansen ofta inte lika stor, ibland kan dock leverantörer med bara fem servers vara snabbare beroende på belastning och optimering.

Bandbredd
Denna kategori behandlar om något företag endast erbjuder en begränsad bandbredd. Att en leverantör stryper uppkopplingshastigheten om kunden överstiger till exempel 200 GB per månad är ett exempel på detta.
Någon begränsning på bandbredden existerar i princip inte och skulle någon VPN-leverantör få för sig att införa detta straffas de skoningslöst i betygssättningen.

Kryptering och säkerhet
Krypteringsnivån leverantörerna använder sig utav är i regel alltid extremt hög. Det finns sällan någonting att anmärka på i denna kategori.

Anonymitet
Företagen som levererar VPN-tjänsten till dig vill alltid ha några former av uppgifter av dig. Det kan handla om mail, namn och bostadsplats med mera. Många leverantörer förstår vikten av att erbjuda kunden anonymitet – Om inte kunden får vara anonym fallerar hela kunderbjudandet. Många företag erbjuder även anonyma betalningsalternativ såsom Bitcoin med mera.
Landet företaget verkar i är även det väldigt viktigt, USA har bland annat NSA att ta hänsyn till medan Brittiska Virgin Islands har en mer avslappnad lagstiftning som påverkar anonymiteten i en positiv riktning. Som grundregel kan du dock alltid räkna med att vara anonym då samtliga tjänster alltid tar din rätt till anonymitet på största allvar.

Kundservice
Direktmail, chatt och mailformulär är tre vanliga kommunikationsvägar leverantörerna använder sig utav. I regel tillhandahåller större VPN-leverantörer en mer lättillgänglig kundtjänst än sina mindre dito men undantag existerar givetvis.

Torrenting
Olika företag har olika vilja att stödja torrent-protokollet. Fildelning i form av torrents kräver en hel del bandbredd och kan leda till att upphovsrättsorganisationer surnar till på VPN-leverantören. Vissa leveratörer förbjuder torrenting helt, andra tillåter fildelningsprotokollet endast på utvalda servrar. De som sätter ett extremt gott exempel för andra leverantörer har dedikerade servrar som optimerats enbart för torrenting. Prisvärdhet Produkterbjudandet vägs emot priset på de abonnemangsformer som erbjuds.

Prisvärdhet
Kunderbjudandet kontra priset. Vissa företags erbjudanden kan vara något dyrare men ändå kamma hem höga poäng i denna kategori om de erbjuder en i övrigt utmärkt tjänst.